Släpvagnscentrum.nu

Mobile Menu CSS

Verkstad

Vi har egen service och rep.verkstad,allt för din trygghet som kund.

Reservdelar och tillbehör finns till de flesta fabrikat.

Vi utför service - reparationer på alla fabrikat,tex renoverar dina bromsar och/eller justerar inför besiktning. Byte av golvskiva. Behöver du reservdelar till din vagn så ordnar vi detta naturligtvis. Alla fabrikat.

Vi visar några bilder med text vad en del kunder kan råka utför. Stora krafter i rörelse

En del vill uppåt !

Andra tänker svänga snabbt till vänster !

Elproblem !

Uti skogen stog en koja
och till kojan flög en vagn
med ägare utan namn
och på vägen fortsatte bilen utan vagn

Skarp högersväng med avsliten elkabel

En del håller på länge och nöter.

Och en del tycker om små stödhjul.

Copyright 2015-2020 © Släpvagnscentrum HB

Website made by J.Lindfors