Släpvagnscentrum.nu

Mobile Menu CSS

Goda råd

Några goda råd innan du köper en vagn.

Det finns många olika fabrikat att välja bland. Det skiljer dock enormt mellan dessa i kvalitet och utformning.

Många vagnar tilverkas i utlandet och många av dessa kör med absoluta minimikrav vid godstjocklek,galv mm.

En del vagnar har inte en enda svetsfog utan är helt ihopnitade. Vad tror du håller bäst/längst ?

Om man tar ur golvskivan på vissa hopnitade vagnar så vrider sig hela vagnen. Det är alltså skivan som håller samman vagnen.

Undvik detta. Vi visar här några exempel på vad man skall undvika vid köp av vagn.

Dåliga klena lås till kåpor.

Öppna dragbalkar,Knäcks lättare än hela fyrkantsprofiler. Klena lämmar,en del inte ens öppningsbara som på bilden.

Kan man göra så här med handen, vad tror du då lasten kan åstadskomma.

Klen läm och klent lämlås.

Nitade gångjärn (HÅLLER HUR LÄNGE ? )

Klent nitat lämlås på klen läm.

Copyright 2015-2020 © Släpvagnscentrum HB

Website made by J.Lindfors